Arbetarskydd i den kommunala sektorn (20140)

Denna handbok ger en allmänt hållen beskrivning av hur arbetarskyddssamarbetet i enlighet med arbetarskyddslagstiftningen och arbetarskyddsavtalet för den kommunala sektorn ska knytas till den dagliga verksamheten i kommuner och samkommuner. Syftet med handboken är att på ett allmänt plan utreda hur omfattande och mångsidiga arbetarskyddsuppgifterna är, och hur sporrande det är för de involverade aktörerna att sköta dem. Samtidigt lyfter vi fram det mervärde som de aktiva arbetarskyddsaktörernas arbete skapar för organisationerna. För nya personer som utsetts för arbetarskyddsuppgifter skissar handboken upp en helhetsbild av arbetarskyddets verksamhetsfält, och hjälper dem att hitta sin egen roll. Chefer hittar påminnelser om hur viktigt samarbetet är, och om den resurs arbetarskyddsaktörerna representerar då de utför arbetarskyddsarbete.

Tekijä(t): Maijaliisa Kaistila, Päivi Maisonlahti

Laajuus: 56 s.

Julkaisuvuosi: 2010

ISBN (painettu): 978-951-810-441-7

Luokitus: Työsuojelu

Hinta: 8,00 € (alv sisältyy hintaan)

20140 Arbetarskydd i den kommunala sektorn

Takaisin