Graafisen alan työhyvinvointi puntarissa (28017)

Tämän tutkimuksen avulla haluttiin kartoittaa graafisen teollisuuden yritysten työturvallisuuden ja -terveyden nykyistä tilannetta huomioon ottaen uudistunut työturvallisuuslaki. Tutkimusraportin tuloksia verrattiin soveltuvin osin aiemmin Turun kauppakorkeakoulun Mediaryhmän tekemään kyselytutkimukseen, jossa selvitettiin graafisen teollisuuden työyhteisön ja työympäristön senhetkistä tilaa. Vertailun avulla pyrittiin saamaan tietoja niistä asioista, jotka ovat kehittyneet edellisestä tutkimuksesta. Nyt tehdyn tutkimuksen yhteydessä uudistettiin samalla kyselyn sisältö.

Tekijä(t): Mika Liuhamo, Kimmo Oinonen

Laajuus: 52 s.

Julkaisuvuosi: 2009

ISSN (painettu): 1455-9005

Luokitus: Työhyvinvointi

Hinta: 15,00 € (alv sisältyy hintaan)

Graafisen alan hyvinvointi puntarissa

Takaisin