Hyvä turvallisuusjohtaminen teollisuuden yhteisillä työpaikoilla (25043)

Töiden ulkoistaminen ja alihankinta yleistyvät teollisuudessamme koko ajan. Oppaassa annetaan opastusta turvallisuusjohtamiseen yhteisillä työpaikoilla. Turvallisuustehtäviä ja -tekijöitä kuvataan sekä tilaajan että toimittajan näkökulmasta. Oppaaseen on koottu yhteen esimerkkejä hyvistä turvallisuuskäyntännöistä yhteisten työpaikkojen turvallisuuden hallintaa varten. Opas on käytännöllinen työkalu sekä teollisuudessa toimivien tilaajien että toimittajien edustajille. Nyt oppaasta on laadittu uudistettu, korjattu painos, jossa on otettu huomioon työturvallisuuslainsäädännössä tapahtuneet muutokset.

Tekijä(t): Simo Sauni, Jorma Lappalainen, Päivi Piispanen

Laajuus: 48 s.

Julkaisuvuosi: 2005

Hinta: 5,00 € (alv sisältyy hintaan)

25043

Takaisin