Hyvät kokouskäytännöt työpaikan arjessa (28001)

Työelämässä on meneillään viestintäkulttuurin murros. Tasapainoillaan sähköisen viestinnän, paperille painetun ja kasvokkain tapahtuvan suullisen viestinnän välillä. Yhteiset kokoukset ovat säilyttäneet asemansa, mutta sähköisen viestinnän vahvistumisen myötä on järkevää pohtia oman työpaikan kokouskäytäntöjen kehittämistarpeita. Ihmiset kaipaavat tietoa itseään ja työtään koskevista asioista ja haluavat vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua työpaikalla tapahtuvien muutosten kulkuun. Tämän oppaan tarkoituksena on edistää työyhteisötaitoja ja yhteisöllisyyttä työpaikoilla. Tavoitteena on myös auttaa työpaikan työsuojelu- ja esimiestehtävissä toimivia kehittämään viestintäkäytäntöjä niin, että työkuormituksen määrää voitaisiin paremmin hallita ja näin vaikuttaa työhyvinvointiin.

Tekijä(t): Sira Niipola, Päivi Rauramo

Laajuus: 24 s.

Julkaisuvuosi: 2008

Hinta: 8,00 € (alv sisältyy hintaan)

28001

Takaisin