Jotta yhteistoiminta onnistuisi (29029)

Tämän julkaisun keskiössä on työyhteisö. Sen kehittäminen on työpaikan yhteistoiminnan tärkein tehtävä. Kehittämisen moottorina toimivat työpaikan yhteistyöelimet. Julkaisun tarkoituksena on toimia ärsykkeenä uusille näkökulmille työpaikkojen yhteistoimintaan. Valmiita toimintamalleja ei voida sijoittaa jokaiseen työpaikkaan samanlaisena. Ne on luotava jokaisessa työyhteisössä sen omien tarpeiden ja omien edellytysten pohjalta. Työyhteisöjen on otettava vastuu yhteistoimintansa laadusta selkeästi itselleen. Asioita tarkastellaan työnantajaa edustavan johdon ja henkilöstön edustajien vuorovaikutuksena. Molempien yhteistoiminnan osapuolien tavoitteeksi on tässä nähty pyrkimys parantaa sekä työpaikkojen henkilöstön työhyvinvointia että tuottavuutta. Aihealueina on käsitelty ammatillisuutta yhteistoiminnassa, luottamusta, johtajuutta, eri-ikäisyyttä ja erilaisuutta sekä yhteisöllisyyttä..

Tekijä(t): Aarno Ryynänen

Laajuus: 52 s.

Julkaisuvuosi: 2009

ISBN (painettu): 978-951-810-393-9

Luokitus: Työhyvinvointi

Hinta: 7,00 € (alv sisältyy hintaan)

Liitetiedosto: Jotta yhteistoiminta onnistuisi, 2009

29029 Jotta yhteistoiminta onnistuisi

Takaisin