Kaupan työsuojelu (29021)

Työpaikalla tapahtuvan työsuojelutoiminnan tavoitteena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennaltaehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. Työsuojelu on sekä ennakoivaa että korjaavaa. Työterveyden, -turvallisuuden ja –hyvinvoinnin keskeisiä haasteita kaupan alalla ovat jatkuvat toimintaympäristön muutokset, kiire, osa-aikaisten työntekijöiden suuri osuus, epätyypilliset työsuhteet, vuokratyö, työvoiman monikulttuuristuminen, fyysiset kuormitustekijät, tapaturmat sekä väkivallan uhka. Lämpötilan vaihtelut, veto, sisäilman laatu sekä melu ovat yleisiä työympäristön haittatekijöitä. Oppaan tavoitteena on tukea kaupan alan työpaikkojen työsuojelutyötä ohjaamalla vaarojen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä työn ja työolojen jatkuvaan kehittämiseen.

Tekijä(t): Päivi Rauramo, Kerttuli Harjanne

Laajuus: 44 s.

Julkaisuvuosi: 2009

ISBN (painettu): 978-951-810-389-2

Luokitus: Työsuojelu

Hinta: 10,00 € (alv sisältyy hintaan)

29021 Kaupan tyosuojelu

Takaisin