Kehittämisen kulmakivet – tuottavuus, luottamus, hyvinvointi (26012)

Tuottavuuden parantaminen ei ole irrallinen muusta yritystoiminnasta. Sen rinnalla sanaparina esiintyy yleensä työelämän laatu tai hyvinvointi. Tuottavuusyhteistyön ajatuksena on edistää niitä kaikkia samanaikaisesti. Nämä ovat myös Kehittämisen kulmakivet -julkaisun pääkäsitteet. Julkaisussa kerrotaan, millaisia asioita kannattaa ottaa huomioon, kun tuottavuutta ja hyvinvointia kehitetään, oli kysymys sitten yksikön, yrityksen tai prosessin kehittämisestä. Pääluvuissa puhutaan arvoista, ajattelutavoista ja rooleista, joihin kehittämistyö kannattaa perustaa. Julkaisu sisältää myös käytännön esimerkkejä kehittämisestä ja kehittämistyöstä.

Tekijä(t): Ville Saarikoski

Laajuus: 44 s.

Julkaisuvuosi: 2006

Hinta: 8,00 € (alv sisältyy hintaan)

26012

Takaisin