Kirkon työolobarometri 2011 (22108)

Kirkon alan työolobarometritutkimus on toteutettu aikaisemmin vuosina 2001, 2003, 2005, 2007 ja 2009 eli vuoden 2011 tutkimus on kuudes laatuaan. Käytettävissä on viiden ”pysäkin” aikasarja, joiden kohdalla voidaan tarkastella tapahtuneita muutoksia ja niiden suuntia. Barometrin tuloksia kannattaa käydä läpi työympäristötoimikunnan kokouksissa ja arvioida, miten oma työyhteisö sijoittuu valtakunnalliseen tasoon nähden. Raportista selviää myös, mitkä vaara- ja kuormitustekijät ovat merkittäviä seurakuntatyössä, joihin tulee jokaisella työpaikalla erityisesti varautua. Tämän raportin liitteenä julkaistaan kysymyssarjat, joita voi myös hyödyntää paikallisessa kehittämisessä.

Tekijä(t): Anna-Kaarina Potila

Laajuus: 60 s.

Julkaisuvuosi: 2012

ISBN (sähköinen): 978-951-810-475-2

Luokitus: Työhyvinvointi

Hinta: 4,00 € (alv sisältyy hintaan)

Liitetiedosto: Kirkon tyoolobarometri 2011

22108 kirkon tyoolobarometri

Takaisin