Läheltä piti -tilanteet, vaarat ja poikkeamat (27021)

Vahinkojen ehkäisytyössä on tärkeää saada tietoa kaikista työpaikalla sattuvista läheltä piti –tilanteista ja havaittavista vaaroista ja poikkeamista. Järjestelmällinen ilmoitusmenettely helpottaa tällaisen tiedon keräämistä. Tähän tarkoitukseen on tehty Läheltä piti –vihkonen, jossa ilmoitukset vaaratilanteesta voi kirjata valmiiksi painetuille liimalapuille. Julkaisu vastaa If:in aikaisemmin julkaisemaa samannimistä vihkosta.

Laajuus: 24 s.

Julkaisuvuosi: 2007

Hinta: 1,50 € (alv sisältyy hintaan)

27021 Lahelta piti

Takaisin