Lupa puuttua. Päihdeasiat puheeksi (29007)

Päihdehaittojen puheeksiotto työpaikalla koetaan yleensä vaikeaksi tehtäväksi. Siksi se tapahtuu usein liian myöhään. Kyse on kuitenkin oikea-aikaisesta palautteen annosta ja vastaanottamisesta osana hyvää esimiestyötä ja alaistaitoa. Valmistautumalla puheeksiottotilanteeseen huolellisesti ja noudattamalla palautteen annossa hyväksi koettuja käytäntöjä on mahdollista päästä suotuisaan lopputulokseen. Tämä julkaisu on tarkoitettu esimiesten ja työyhteisöjen tukimateriaaliksi.Johdannossa pohditaan muun ohella puheeksioton vaikeutta selittäviä taustatekijöitä.

Tekijä(t): Hannu Tamminen

Laajuus: 16 s,

Julkaisuvuosi: 2009

ISBN (painettu): 978-951-810-372-4

Luokitus: Työhyvinvointi

Hinta: 5,00 € (alv sisältyy hintaan)

Lupa puuttua 29007

Takaisin