Majoitus- ja ravitsemisalan työterveyshuolto - ohjeita sisällön suunnitteluun (27015)

Julkaisussa annetaan tietoa majoitus- ja ravitsemisalalta työterveyshuollon suunnittelua varten. Työpaikkaselvityksen tueksi esitellään alan työn erityispiirteitä, alalla esiintyviä altisteita ja kuormitustekijöitä. Julkaisussa on terveystarkastuksiin liittyviä suosituksia. Lisäksi käsitellään muita työterveyshuollon toimintamuotoja majoitus- ja ravitsemisalalle soveltuen. Julkaisussa on alalle tarkoitettuja lomakkeita työpaikkaselvityksestä, vuorotyöstä ja työn fyysisistä kuormitustekijöistä.

Tekijä(t): Aira Ylä-Outinen, Aija Moilanen, Seppo Olkkonen

Laajuus: 44 s.

Julkaisuvuosi: 2007

Hinta: 12,00 € (alv sisältyy hintaan)

27015

Takaisin