Makeisteollisuuden työturvallisuusopas (23036)

Opas on tarkoitettu kaikille makeisteollisuuden työpaikkojen ihmisille sekä alan opiskelijoille ja alan oppilaitosten ihmisille. Oppaan tarkoituksena on tukea työpaikkoja vaarojen tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä sekä antaa virikkeitä havaittujen ongelmien poistamiseen ja korjaamiseen. Opasta voidaan käyttää hyväksi myös työhön perehdyttämisessä sekä asioiden kertaamisessa. Oppaassa käydään läpi makeisten valmistusprosessit etenemisen mukaisessa järjestyksessä alkaen raaka-aineiden ja lisäaineiden annostelusta massan valmistukseen ja muotoilun kautta pakkaamiseen sekä näissä huomioitavat työturvallisuuskysymykset.

Tekijä(t): Marja Pärri, Raimo Terävä, Airi Talvi, Camilla Klingstedt ja Arto Laaksonen. Toimitus Erkki Heinonen

Laajuus: 84 s.

Julkaisuvuosi: 2003

Hinta: 6,00 € (alv sisältyy hintaan)

23036

Takaisin