Medarbetarkompetens ger resultat (21122)

Medarbetarkompetens och chefskompetens är färdigheter som kompletterar varandra inom arbetsplatskompetensens område. Dessa färdigheter bör granskas parallellt, eftersom de i så hög grad påverkar varandra i praktiken. Hur intressanta och givande är chefsuppgifterna? Det beror i hög grad på de underordnade medarbetarna. Medarbetarnas arbetsbetingelser beror å sin sida i stor utsträckning på hur smidigt samarbetet löper med chefen. Därför har dessa två roller inte separerats i denna guide. Det lönar sig att utveckla medarbetarkompetensen eftersom alla drar nytta av den. Publikationen beskriver begreppet medarbetarkompetens och presenterar frågeställningar som hjälper personalen och chefen att utveckla medarbetarkompetensen.

Tekijä(t): Tarja Räty, käännös: Transpeter Ab

Laajuus: 30 s.

Julkaisuvuosi: 2011

ISBN (painettu): 978-951-810-466-0

Luokitus: Työhyvinvointi

Hinta: 5,00 € (alv sisältyy hintaan)

21122 Medarbetarkompetens ger resultat

Takaisin