Moninäkökulmainen vertaisoppiminen (26021)

Opaskirja tarjoaa ideoita ja välineitä kuntien vertaisoppimiseen.Työskentelytapa, jonka tämä opas esittelee, on nimeltään 360-asteen vertaisoppimisen työskentelytapa, jossa toimintaa ja verkostoja tarkastellaan viidestä näkökulmasta: Asiakkaat, kumppanit, päätöksenteko, tiimityö ja toiminnan jatkuvuus. Oppaassa esitetään menetelmän keskeiset ideat ja käytännön esimerkkejä sen soveltamisesta. Menetelmä soveltuu projektien suunnitteluun ja arviointiin, työyksikköjen keskinäisen oppimisen ja vuoropuhelun jäsentämiseen ja monitoimijaisten vuoropuhelutilanteiden järjestämiseen.

Tekijä(t): Robert Arnkil, Sari Pitkänen

Laajuus: 48 s.

Julkaisuvuosi: 2006

Hinta: 10,00 € (alv sisältyy hintaan)

26021

Takaisin