Mot 0-olycksfall i arbete - Handbok till stöd för kommunernas och församlingarnas säkerhetsledning (20121)

Avsikten med denna handbok är att främja säkerhetsarbetet inom kommunbranschen och i församlingarna samt att hjälpa till i det lokala säkerhetsarbetet. Handboken är främst avsedd för cheferna i linjeorganisationen, men den kan också utnyttjas av andra som är intresserade av att utveckla säkerheten i arbetsmiljön. I utvecklandet av säkerheten är det viktigt att förstå säkerhetens samband med all verksamhet. Därför är det skäl att de personer som ansvarar för kommunens och församlingens samt deras arbetstagares säkerhet går igenom hela organisationen och dryftar hur säkerheten bör beaktas i uppförandet av uppgifterna. I handboken finns grundläggande information om utvecklande av säkerheten och praktiska anvisningar för hur den utvecklas. Dessutom finns i boken information om tillgängligt hjälpmateria.l

Tekijä(t): Helena Kalliolinna

Laajuus: 44 s.

Julkaisuvuosi: 2010

ISBN (painettu): 978-951-810-428-8

Luokitus: Työsuojelu

Hinta: 8,00 € (alv sisältyy hintaan)

20121 Mot 0-lycksfall

Takaisin