Ravintolatyön ergonomia ja apuvälineet (29020)

Hyvällä ergonomialla edistetään työn sujuvuutta ja vähennetään haitallista kuormittumista. Työskentely ravintolassa on monipuolista ja vaihtelevaa. Ravintolassa työskentelee useita eri ammattihenkilöitä, kokkeja, tarjoilijoita ja baarimestareita. Ravintolatyössä tarvitaan hyvää fyysistä työkykyä sekä asiakaspalvelutaitoja. Hyvään ammattitaitoon kuuluu myös työn ergonomian hallinta. Tyypillisiä kuormitustekijöitä ovat seisominen, käveleminen, nostaminen ja kantaminen, hankalat työasennot sekä kiire. Tässä oppaassa käsitellään ravintolatyön keskeisiä työtehtäviä ergonomian näkökulmasta. Opas soveltuu uuden työntekijän perehdyttämiseen ja kertaukseksi ravintolatyön ammattilaisille, työnopastajille ja esimiehille.

Tekijä(t): Susanna Espo

Laajuus: 12 s.

Julkaisuvuosi: 2009

ISBN (painettu): 978-951-810-392-2

Luokitus: Työhyvinvointi

Hinta: 3,00 € (alv sisältyy hintaan)

29020 Ravintoatyon ergonomia

Takaisin