Strateginen henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi (26003)

Työelämän laatu ja tuloksellisuus ovat keskeisiä edellytyksiä korkeatasoisten palveluiden pitkäjänteiselle tuottamiselle ja erityisesti niiden tuotannon varmistamiselle. Olennainen tekijä tällöin on se, että henkilöstö aidosti voi hyvin ja toisaalta se, että henkilöstö nähdään resurssina, panostuksena hyvään palvelutuotantoon, eikä pelkästään kulueränä tai taloudellisena säästökohteena. Kirjassa käsitellään kahdeksantoista asiantuntija-artikkelin myötä strategisen henkilöstöjohtamisen perusteita ja työkaluja, erityisesti henkilöstöraportointiin liittyviä arvioinnin menetelmiä ja käytännön esimerkkejä niiden soveltamisesta työpaikoilla osana henkilöstöjohtamista ja henkilöstötyötä.

Tekijä(t): Timo Suurnäkki (toim)

Laajuus: 160

Julkaisuvuosi: 2006

Hinta: 20,00 € (alv sisältyy hintaan)

26003

Takaisin