Tiedonvälitysverkosto toimijana - Suomalaiset asiantuntijat potilassiirtoergonomian kehittäjinä (27024)

Asiantuntijoiden tiedonvälitysverkosto toimii vuorovaikutteisena foorumina, jossa voidaan työstää ajatuksia, kokemuksia, tietoa sekä hyviä käytäntöjä. Oppaassa kuvataan terveydenhuolto- ja sosiaalialalla työskentelevistä potilassiirron asiantuntijoista koostuvan tiedonvälitysverkoston rakentamista ja käytännön toimintaa. Se on kuvaus yhteisistä pelisäännöistä, käytännön työstä sekä verkoston kehittämiseen tähtäävästä sisäisestä arvioinnista. Opas on tarkoitettu kannustamaan potilassiirtojen parissa työskenteleviä asiantuntijoita oman toimintansa kehittämiseen ja hakeutumaan aktiivisesti toimintaympäristönsä vuorovaikutteisiin tiedonvälitysverkostoihin. Opas on myös yksi esimerkki muiden alojen asiantuntijoiden tiedonvälitysverkostomaisen toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen.

Tekijä(t): Aija Moilanen

Laajuus: 28 s.

Julkaisuvuosi: 2007

Hinta: 5,00 € (alv sisältyy hintaan)

27024

Takaisin