Tuloksellisuusarviointi tieto-organisaatiossa - Tapaustutkimus ammatillisesta koulutuksesta (25020)

Teoksessa tarkastellan tasapainotetun mittariston mukaista tuloksellisuuden arviointia ja sen toimivuutta ammatillisessa koulutuksessa. Tässä tutkimuksessa tuloksellisuuden arviointia on tarkasteltu henkilöstöjohtamisen, työn tarjoamien oppimisolosuhteiden sekä osaamisen johtamisen näkökulmista. Tasapainotetun mittariston tuloksellisuuden osa-alueiden tasapaino, ohjaus eri tasoilla sekä käyttöönottotapa nousevat keskeisiksi asioiksi henkilöstön, johdon ja poliittisten päätöksentekijöiden haastatteluissa.

Tekijä(t): Terttu Pakarinen

Laajuus: 100 s.

Julkaisuvuosi: 2005

Hinta: 16,00 € (alv sisältyy hintaan)

25020

Takaisin