Tulosta ja hyvinvointia - Druvan-malli (27003)

: Dragsfjärdin kunnassa toteutettiin vuosina 2002-2005 monimuotoinen Druvan-hanke. Työhyvinvointia edistävä toiminta nivottiin laajaksi toimintakokonaisuudeksi, jonka vaikutukset perustuvat hyvään johtamiseen ja yhteistyöhön, käytännönläheisiin kehityshankkeisiin sekä elämäntapamuutoksiin. Hankkeen seuranta osoittaa, että Druvan-mallin mukainen toiminta lisää ihmisten hyvinvointia työssä sekä vähentää sairauspoissaoloja ja varhaiseläkkeiden määrää. Tämän ansiosta tehokas työaika kasvaa ja tuottavuus paranee. Voimakas taloudellinen panostus työterveyshuoltopalvelujen laajentamiseen osoittautui tässä myös taloudellisesti kannattavaksi. Druvan-hankkeen hyvien käytäntöjen pohjalta laadittu opas, joka soveltuu kaikille työpaikoille - erityisen hyvin pienille ja keskisuurille työpaikoille niin kunnissa, teollisuudessa kuin yksityisissä palveluyrityksissä.

Tekijä(t): Kari Rissa

Laajuus: 64 s.

Julkaisuvuosi: 2007

Hinta: 15,00 € (alv sisältyy hintaan)

27003

Takaisin