Turvallisesti työliikenteessä (29003)

Työ- ja työasiamatkojen liikenneturvallisuus on työturvallisuuden kannalta keskeinen asia. Monet työtehtävät edellyttävät paljon liikkumista ja työliikenteen suhteellinen osuus työajasta on viime vuosikymmeninä kasvanut. Työmatkaliikenteessä sattuu yli 20 000 tapaturmaa vuosittain. Niistä osa on vakavia ja kymmenet turmat aiheuttavat työntekijän menehtymisen. Liikenteessä liikkuminen henkilöautolla, kävellen tai polkupyörällä onkin monille työpäivän vaarallisinta aikaa. Liikenteessä sattuneista vahingoista aiheutuu työpaikoille suuria kustannuksia. Työliikennevahingot ovat usein seurauksiltaan vakavampia kuin työpaikalla sattuneet vahingot. Niissä myös menetetään huomattavasti enemmän työpäiviä kuin työtapaturmissa. Tämä opas sisältää toimintamalleja ja vinkkejä työliikenteen turvallisuuden hallintaan. 3., uudistettu painos 2014.

Tekijä(t): Aulikki Schrey

Laajuus: 24 s.

Julkaisuvuosi: 2014

ISBN (painettu): 978-951-810-535-3

ISBN (sähköinen): 978-951-810-536-0

Luokitus: Työsuojelu

Hinta: 3,00 € (alv sisältyy hintaan)

Liitetiedosto: Turvallisesti työliikenteessä 2014

Turvallisesti työliikenteessä

Takaisin