Työhyvinvointia hoiva- ja hoitotyöhön - Työprosessien kuvaaminen ja vaarojen arviointi (23028)

Opas on tarkoitettu työyhteisöille ja esimiehille työn kehittämisen välineeksi - työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämiseen. Siinä esitetty malli nivoo työprosessien kuvaamisen ja työpaikan riskien hallinnan luontevaksi osaksi työyhteisöjen jokapäiväistä toimintaa. Oppaassa on selkeästi ohjeistettu kehittämistyön eri vaiheet ja käytäntöä on havainnollistettu esimerkein. Se antaa välineitä ja näkökulmia myös työkuorman arviointiin.

Tekijä(t): Tiina Pohjonen, Mervi Murtonen, Tuija Toikka, Anna Tamminen & Timo Suurnäkki (toim.)

Laajuus: 28 s.

Julkaisuvuosi: 2003

Hinta: 7,00 € (alv sisältyy hintaan)

23028

Takaisin