Työkonferenssi Suomessa - Vuoropuheluun perustuva työyhteisöjen kehittämismetodi (24025)

Kirja antaa kokonaiskuvan työyhteisöjen kehittämistyössä niin Suomessa, pohjoismaissa kuin eurooppalaisessa työelämän kehittämistoiminnassa käytetystä Työkonferenssi (TKF) -menetelmästä, sen käyttötavoista sekä käytön myötä saaduista tuloksista. Menetelmänä TKF on järjestelmällisesti toteutettava työyhteisöjen kehittämistyön toimintatapa, jossa liitetään yhteen tutkimuksellinen lähestymistapa ja kehittämiskohteena olevan työyhteisön jäsenten laaja osallistuminen kehittämistyöhön. Työyhteisöjen kehittämistyöhön soveltuva oppikirja koostuu Työkonferenssimenetelmän historiallisesta ja sisällöllisestä kuvauksesta sekä menetelmän käyttöä avartavista ja menetelmän käytön myötä syntyviä tuloksia kuvaavista tapauskertomuksista.

Tekijä(t): Jarmo Lehtonen (toim)

Laajuus: 200 s.

Julkaisuvuosi: 2004

Hinta: 16,00 € (alv sisältyy hintaan)

24025

Takaisin