Työskentely säiliöissä ja suljetuissa tiloissa (21103)

Työskentely säiliöissä ja vastaavissa suljetuissa tiloissa sisältää vaaratekijöitä, joiden torjunta vaatii erityistä turvallisuuden huomioon ottamista niin töitä suunniteltaessa kuin itse työn suoritusvaiheessakin. Tämän oppaan tarkoituksena on kartoittaa näihin töihin liittyviä keskeisimpiä vaaroja ja niiden torjuntaa. Opas on tarkoitettu työpaikkojen esimiehille, töiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaaville, työsuojeluhenkilöstölle ja kaikille säiliötyöympäristössä työskenteleville.

Tekijä(t): Juha Merjama

Laajuus: 18 s.

Julkaisuvuosi: 2011

ISBN (painettu): 978-951-810-447-9

Luokitus: Työympäristö

Hinta: 5,00 € (alv sisältyy hintaan)

21103 Tyoskentely sailioissa ja suljetuissa tiloissa

Takaisin