Työsuojelutoiminta kunta-alalla - kohti turvallisuutta, työhyvinvointia ja tuloksellisuutta (20113)

Tämä opas on työsuojelulainsäädännön ja kunnalllisen alan työsuojelusopimuksen mukainen yleisesitys siitä, miten työsuojelun yhteistoiminta nidotaan kuntien ja kuntayhtymien jokapäiväiseen toimintaan. Oppaan tavoitteena on antaa yleisesitys siitä, miten laajaa, monipuolista ja toimijaansa kannustavaa työsuojelutehtävien hoitaminen on.Samalla tuomme esiin sen lisäarvon, joka koituu organisaatiolle aktiivisten työsuojelutoimijoiden työstä. Uusille työsuojelutehtäviin valituille opas hahmottaa kokonaiskuvaa työsuojelun piiriin kuuluvasta toiminta-alueesta ja auttaa oman roolin löytämisessä. Esimiehille opas muistuttaa yhteistoiminnan tärkeydestä ja siitä voimavarasta, jota työsuojelutoimijat edustavat tehdessään työsuojelutyötä.

Tekijä(t): Maija-Liisa Kaistila ja Päivi Maisonlahti

Laajuus: 52 s.

Julkaisuvuosi: 2010

ISBN (painettu): 978-951-810-413-4

Luokitus: Työsuojelu

Hinta: 8,00 € (alv sisältyy hintaan)

20113 Tyosuojelutoiminta kunta-alalla

Takaisin