Työturvallisuuden perusasiat kuntoon, 10 keskeistä keinoa (21118)

Työterveys ja –turvallisuus muodostavat työhyvinvoinnin perustan. Turvallisen työpaikan edellytysten luominen on työnantajan vastuulla, mutta toteutukseen tarvitaan esimiesten ja henkilöstön yhteistyötä ja laajaa osallistumista. Tämän oppaan tarkoitus on antaa perustietoa työturvallisuus- ja työterveystyön käynnistämisestä ja kehittämisestä työpaikalla 10:n keskeisen toimintaperiaatteen avulla: 1.Turvallisuusjohtaminen, 2.Turvallisuuskulttuuri ja osaaminen, 3.Työsuojelutoiminta 4.Työterveyshuolto, 5.Työsuojelun toimintaohjelma, 6.Työterveys- ja työturvallisuusriskien arviointi ja hallinta, 7.Perehdyttäminen ja työnopastus, 8.Työolojen seuranta ja kehittäminen, 9.Hyviä käytäntöjä, 10.Lisätietoa

Tekijä(t): Päivi Rauramo, Kerttuli Harjanne

Laajuus: 12 s.

Julkaisuvuosi: 2011

ISBN (painettu): 978-951-810-463-9

ISBN (sähköinen): 978-951-810-464-6

Luokitus: Työsuojelu

Hinta: 3,00 € (alv sisältyy hintaan)

21118 Tyoturvallaisuuden perusasiat kuntoon

Takaisin