Työturvallisuus rengasasennuksessa -renkaan turvallisen paineistamisen opas (23008)

Opas on tarkoitettu kaikille rengasalan työpaikkojen ihmisille. Se soveltuu perustiedoksi myös alan oppilaitoksille. Opas on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee yleisesti rengasasennuksiin liittyviä riskejä ja alan turvallisuutta, sekä keinoja turvallisuuden parantamiseksi yrityksissä. Toinen osa käsittelee erityisesti rengastöihin ja renkaan paineistukseen liittyviä riskejä ja oikeita työtapoja. Opasta voidaan käyttää hyväksi työhön perehdyttämisessä ja työnopastuksessa sekä asioiden kertaamisessa.

Tekijä(t): Pasi Anias, Erkki Salmivalli

Laajuus: 46 s

Julkaisuvuosi: 2003

Hinta: 4,00 € (alv sisältyy hintaan)

23008

Takaisin