Työväkivallan riskiammatit (20115)

Raportin avulla tuodaan esiin suomalaiseenkin työelämään, erityisesti palvelualan henkilöstön työhön tulleen huomattavan lisäkuormitustekijän, työväkivallan tai sen koetun uhkan esiintymisen yleisyyttä. Tämän tiedon pohjalta profiloidaan tarkemmin erityisiä työväkivallan riskitekijöitä. Käsiteltävänä olevan aineiston laajuus mahdollistaa tietojen tarkemman ammattiryhmäkohtaisen erittelyn. Raportin tietojen perusteella voidaan kohdentaa täsmällisempiä työväkivallan ennakointitoimia erityisesti riskialtteilla työpaikoilla. Raportin tietoja voidaan käyttää hyväksi niin työväkivallan ennakointiin tähtäävässä koulutuksessa kuin työväkivallan käytännön ehkäisytyössäkin. Tämän tutkimusraportin perustana on Tilastokeskuksen vuonna 2007 Työvoimatutkimuksen yhteydessä keräämä haastatteluaineisto työtapaturmista, työperäisistä sairauksista ja työväkivallasta. Tutkimusraportti on tehty oikeusministeriön, Tilastokeskuksen ja Työturvallisuuskeskuksen yhteistyönä.

Tekijä(t): Minna Piispa ja Laura Hulkko

Laajuus: 20 s.

Julkaisuvuosi: 2010

ISBN (sähköinen): 978-951-810-410-3

Luokitus: Työhyvinvointi

Hinta: 0,00 € (alv sisältyy hintaan)

Liitetiedosto: Työväkivallan riskiammatit, 2010

20115 tyovakivallan riskiammatiti

Takaisin