Työyhteisötaidoilla tulosta (29028)

Alaistaidot ja esimiestaidot ovat toinen toisiaan täydentäviä työyhteisötaitoja. Näitä taitoja on käsiteltävä rinnakkain, koska ne vaikuttavat käytännössä niin keskeisesti toisiinsa. Se kuinka antoisaa ja palkitsevaa on toimia esimiehenä riippuu pitkälti alaisena toimivista työntekijöistä. Puolestaan alaisena toimimisen edellytyksiin vaikuttaa paljon se miten yhteistyö esimiehen kanssa toimii. Sen vuoksi näitä rooleja ei myöskään tässä oppaassa irroiteta toisistaan. Alaistaitoja kannattaa kehittää, koska niiden kehittämisestä hyötyvät kaikki. Julkaisussa selvitetään alaistaidon käsitettä, annetaan kysymysten avulla vinkkejä työntekijöille ja esimiehille alaistaitojen kehittämiseen.

Tekijä(t): Tarja Räty

Laajuus: 28 s.

Julkaisuvuosi: 2009

ISBN (painettu): 978-951-810-395-3

Luokitus: Työhyvinvointi

Hinta: 5,00 € (alv sisältyy hintaan)

29028 Työyhteisötaidoilla tulosta

Takaisin