Varhainen tuki työkyvyn edistämisessä (20123)

Työpaikalla toteutettavalla työkyvyn hallinnalla, seurannalla ja varhaisella tuella tarkoitetaan työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhdessä kirjallisesti sopimia työpaikan tarpeisiin perustuvia käytäntöjä, joiden avulla huolehditaan työntekijöiden työkyvyn edistämisestä ja työkyvyttömyyden ehkäisemisestä läpi työuran. Työkyvyn varhaiseen tukeen liittyvät toimintaperiaatteet ovat työsuojelun yhteistoiminnan keskeistä sisältöä. Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa työpaikkoja työkyvyn varhaisen tuen toimintamallin luomisessa ja käyttöönotossa. Tavoitteena on, että työkyvyn mahdollinen heikentyminen havaitaan ja tukitoimenpiteet suunnitellaan mahdollisimman varhain.

Tekijä(t): Leena Mattila, Päivi Rauramo

Laajuus: 10 s.

Julkaisuvuosi: 2010

ISBN (painettu): 978-951-810-427-1

Luokitus: Työhyvinvointi

Hinta: 3,00 € (alv sisältyy hintaan)

20123 Varhainen tuki tyokyvyn edistamisessa

Takaisin