Arbetarskyddscentralen

Vår målsättning är att förbättra välbefinnandet och produktiviteten genom att främja säkerhet och hälsa, samarbete och gott förmansarbete.

Vi erbjuder utbildning och information för att utveckla arbetsgemenskaperna.


Med våra praktiska tjänster som vi utvecklar och producerar tillsammans med våra kunder vill vi underlätta deras vardag.


TE0216_kansi_screen
Telma 2/2016: Den bästa vården är förebyggande

Under de senaste decennierna har attityden till beroende förändrats, men skammens stämpel består. Missbruket leder till arbetsoförmögenhet men har i praktiken ändå förlorat sin sjukdomsklassificering. Den bästa vården är förebyggande och på många arbetsplatser har man redan utarbetat ett antidrogprogram. Vad beror det på att dessa program inte nödvändigtvis fungerar?

Aktuell

18.04.2016 Kunskapsbanken Goda lösningar för arbetslivet - Vårens kampanj - Tävla och vinn – lyft fram goda lösningar

Kunskapsbanken Goda lösningar för arbetslivet inbjuder till tävling. Dela med dig av dina erfarenheter och berätta vad som fungerar bra på din arbetsplats. Din arbetsplats kan vinna coachning i ett valbart ämne till ett värde om 1500 euro. Lösningarna kan gälla produktivitet, arbetsvälbefinnande, kundnöjdhet eller andra faktorer som påverkar arbetsplatsens funktion. Sätt in dina idéer i kunskapsbanken och låna samtidigt idéer av andra!

Läs mera

01.03.2016 Ny kunskapsbank sammanställer exempel på goda lösningar för arbetslivet

Kunskapsbanken TEPSIvät teot työelämään är en kanal för spridning av exempel på goda lösningar för arbetslivet. I kunskapsbanken kan företag från olika branscher hitta exempel på idéer som kan användas för att utveckla den egna arbetsplatsen.

Läs mera

Telma 4/2014: Hur kombinerar man jobb och familj

Temat för det färska numret av tidskriften Telma är samordnandet av arbete och familj. Det är inte vad man kunde kalla rocket science utan något som kan lyckas med hjälp av flextid och andra enkla åtgärder på arbetsplatsen. Såväl arbetsgemenskapen som företaget profiterar av att arbets-tagarnas behov beaktas i den mål detta är möjligt.

Läs mera

 

Telma 3/2014: Med fokus på arbetssäkerheten

Då arbetslivet förändras inverkar detta också på riskerna. Det gäller att lära sig, att utnyttja och att dela med sig av de goda och trygga arbetsrutinerna. Ledningens engagemang är också i fråga om detta av central betydelse. Tillsammans kan vi göra arbetet säkrare – det är något vi dagligen ska satsa på tillsammans.

Läs mera

 

Telma 2/2014: Samsyn

Att möta en brokig skara arbetstagare är inte längre något unikt på våra arbetsplatser. På en mångkulturell arbetsplats garanterar det gemensamma språket jämställdhet och jämställdheten går hand i hand med tolerans och förståelsen för olika kulturer.

Läs mera

 

07.05.2014 En klart bättre sommar - utan olyckor

Fredagen den 13 juni firas den riksomfattande Olycksfallsdagen. Årets specialtema är de olycksfall som sommaren och alkohol orsakar.

Läs mera

 

Livscykelmodellen för arbetslivet - ett sätt att förlänga arbetskarriärerna

Livscykelmodellen för arbetslivet ger en bred kunskapsbas för utarbetandet av åldersprogram. Arbetet bygger på de centrala arbetsmarknadsorganisationernas ramavtal (2011) och avtal om arbetskarriärer (2012).

Läs mera

Telma 1/2014: Arbetet förnyas

Oundvikligen förnyas arbetet och processen är snabb. De traditionella branscherna smulas sönder men ersätts lyckligtvis av något nytt. Det kräver ändå ny kompetens, att vi vågar ifrågasätta våra gamla mantran och att vi har mod att avstå, framgår det av det nya numret av tidskriften Telma.

Läs mera

 

04.12.2013 Telma 4/2013: Samarbete bär frukt

Samarbetsförhandlingar är ett ord som klingar illa, fastän lagen om samarbete inom företag uttryckligen stiftades för att främja den gemensamma utvecklingen på arbetsplatserna. I det färska numret av tidskriften Telma konstateras bl a att man måste återställa samarbetsförfarandets goda rykte eftersom förhandlingarna är ett viktigt redskap med vilket man kan ta sig igenom stora förändringar i arbetslivet.

Läs mera

 

19.09.2013 Telma 3/2013: Ergonomi är inte svårt

God ergonomi uppstår ur vardagliga idéer, ingivelser och gemensamt utvecklingsarbete. Men ergonomi är liktydigt med god affärsverksamhet. Ergonomin ökar produktiviteten och minskar sjukfrånvaron. Det är lika lätt att göra god som dålig ergonomi, hävdas det i det nya numret av Telma.

Läs mera

 

Telma 2/2013: Arbetsförmågan föds inte ur strukturerna

Företagshälsovårdens uppgift är enkel: den ska främja arbetshälsan och förebygga arbetsrelaterade sjukdomar. Men arbetets karaktär har ändrat. Man har övergått från tungt fysiskt arbete till kontors- och distansarbete – också företagshälsovårdens strukturer borde därför förändras, framgår det av det nya numret av tidskriften Telma.

Läs mera

 

Telma 1/2013: Mycket snack om luftkvaliteten

En stor del av den tid vi är vakna tillbringar vi på arbetsplatsen. Därför är det inte ointressant hur det står till med luften vi andas på jobbet. Den offentliga debatten har handlat om mögel men det finns mycket annat som påverkar inneluften, framgår det av Telmas första nummer för år 2013.

Läs mera

 

03.04.2012 "Nog håller den här stegen en sommar till"

Fredagen den 13 april firas den riksomfattande Olycksfallsdagen.

Läs mera

 

12.01.2011 Arbetslivets kvalitet - portal för små och medelstora företag

En god arbetsplatskvalitet innebär enkla vardagliga saker, som var och en stöter på i organisationen-

Läs mera

18.12.2010 Det lönar sig att satsa på arbetshälsa

Enligt en förfrågan av Företagarna i Finland och Arbetarskyddscentralen är det lönsamt att sköta om arbetshälsa och arbetsvälmående.

Läs mera


Blogg

20.09.2013 09:00Drömmer du om att jobba utanför kontormiljön?

Ja, jag tycker om ibland att jobba distans, oftast efter arbetsresor, dagar med möten eller andra sociala evenemang. Man kan få mycket gjort och till och med uppnå kreativitet och flow!

Läs mera | 0 Kommenttia

 

Motverka missbruksproblem
Motverka missbruksproblem!

Rekommendation om förebyggande av alkohol- och drogrelaterade skador, hantering av missbruksfrågor och vårdhänvisning på arbetsplatsen
Läs mera


Välbefinnande i arbetet -kort

Tjänsten sykettatyohon.fi

(tjänsten enbart på finska)

TTK tyohyvinvointikortti broschyr kansi