Työterveyshuollon sisältö

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon sisältyvät
  • työpaikan terveysvaarojen selvittäminen työpaikkaselvityksen avulla
  • työpaikan terveysriskeihin perustuvat terveystarkastukset
  • toimenpide-ehdotusten tekeminen työolojen parantamisesta sekä työkyvyn edistämisestä
  • neuvonta ja ohjaus sekä tietojen antaminen koskien työolojen kehittämistä ja työntekijöiden terveyttä
  • työkykyä ylläpitävä toimintaan osallistumien
  • työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus
  • työkyvyn heiketessä työntekijän terveyden seuranta, työssä selviytymisen edistäminen, kuntoutusneuvonta sekä kuntoutukseen ohjaaminen.

Lakisääteinen työterveyshuolto ei sisällä työntekijöiden sairaanhoitoa.


Työnantaja voi sopia palvelun tuottajien kanssa lakisääteistä laajemmista palveluista kuten yleislääkäritasoisesta sairaanhoidosta, erikoislääkäri- ja laboratoriopalveluista sekä ikäkausitarkastuksista tai muusta terveydenhoidosta.