TTK Uutiset

18.9.2014 9.00Kansallinen etätyöpäivä 18.9.2014: Etänä ja läsnä

Työn tekemisen ajan ja paikan valintamahdollisuudet lisääntyvät tieto- ja viestintätekniikan kehittyessä. Työskentely voi tapahtua yhdessä tai useammassa paikassa ja olla kestoltaan ja säännöllisyydeltään hyvin vaihtelevaa. Osasta käytäntöjä on sovittu tarkoin työnantajan ja työntekijän kesken. Osa muotoutuu ilman muodollisia menettelytapoja, kertoo TTK:n yksityisten palvelualojen ja työhyvinvoinnin asiantuntija Päivi Rauramo (kuvassa) Kansallisena etätyöpäivänä 18.9.2014.

 

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

17.9.2014 15.12Työpaikkatapaturmien taajuus laskee edelleen

Vuonna 2013 korvattiin yhteensä 124 947 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa, joista 102 985 sattui työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa ja 21 962 kodin ja työpaikan välisellä matkalla. Työtapaturmien määrä laski vuodesta 2012 noin 2 prosenttia.

Lue lisää | 0 Kommenttia

17.9.2014 14.21Telma 3/2014 - Telman takana TTK: Ennakoi, tunnista, toimi

Työturvallisuuden kehittämisessä avainasemassa on ennakointi. Työturvallisuuskeskuksen Turva Arvi -tuoteperheen uusin jäsen Turvallisuusilmoitus on väline työpaikan arkipäivän turvallisuushavainnointiin, kertoo TTK:n asiantuntija Markku Tolvanen (kuvassa) uudessa Telma  3/2014:ssa.


Lue lisää | 0 Kommenttia

 

17.9.2014 9.15Telma 3/2014: Huomio työturvallisuuteen

Työelämän muuttuessa myös riskit muuttuvat. Hyviä, turvallisia työtapoja kannattaa opetella, hyödyntää ja jakaa. Johdon sitoutuminen on turvallisuuden kehittämisessäkin olennaista. Työturvallisuus syntyy yhdessä, ja se tehdään joka päivä yhdessä.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

9.9.2014 11.55Työolobarometri 2013: Työkykyyn ja työturvallisuuteen panostetaan yhä enemmän

Työkykyä edistävä toiminta kuten panostaminen työntekijöiden osaamiseen, terveyteen ja elintapoihin sekä työturvallisuuteen on lisääntynyt. Työntekijöiden mahdollisuudet osallistua oman työpaikan kehittämiseen ovat myös parantuneet. Tiedot käyvät ilmi TEMin juuri julkistamasta vuoden 2013 työolobarometrin loppuraportista, joka kuvaa työelämän laadun kehitystä palkansaajien näkökulmasta.

 

Lue lisää | 0 Kommenttia


PAREMPI TYÖ -blogi

10.9.2014 13.18Etätyöstä joustotyöhön

PäiviRauramo ttk-2013-1468 KuvaSamiKulju
Johanna Stanford 1 - Copy
Etätyön yleistyessä työpaikoilla syntyy keskustelua sen hyvistä ja huonoista puolista. Niissä korostuvat usein uhat ja haitat, jotka voivat johtua etätyön historiasta tai erilaisista peloista. Monet etätyöhön liittyvät ongelmat voidaan ehkäistä tai ratkaista teknologian sekä työpaikalla yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen avulla.

 

Lue lisää | 0 Kommenttia

11.8.2014 9.08Turvallisuusjohtamisen ongelma

Tässä tullut seurattua muutamaa keskustelua viime aikoina ja niissä on ollut teemana tämä ainainen kuuma peruna, turvallisuusjohtaminen tai pikemminkin sen puute. Joskus vaan tuntuu, että ehkäpä meidän pitäisi vähän laajentaa tuota turvallisuusjohtamisen käsitettä.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 AJANKOHTAISTA

16.9.2014 Yle Puhe: Työturvallisuus pitää huomioida somessakin

Some on suuri mahdollisuus, eikä mikään mörkö, mutta työpaikoilla kannattaa varautua ongelma- ja uhkatilanteisiin, sanoo TTK:n asiantuntija Päivi Rauramo toimittaja Heidi Laaksosen haastatellessa häntä Yle Puheen ohjelmaan.

Lue lisää

Terveellinen työ - stressi hallinnassa!: EU:n hyvän käytännön palkinnot

Euroopan hyvän käytännön palkinnot ovat tärkeä osa Terveellinen työ - stressi hallinnassa! -kampanjaa 2014–2015. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto pyytää nimeämään ehdokkaita kilpailuun: esimerkillisiä organisaatioita, yrityksiä tai työpaikkoja, joissa stressin ja psykososiaalisten riskien hallintajärjestelmät ovat kunnossa. Ehdotukset tulee jättää viimeistään 1.10.2014.

Lue lisää